NBIA ايران خوش آمدید

 
ما یک سازمان غیر انتفاعی هستیم که از تحقیقات علمی برای یافتن درمان برای NBIA ناشی از انقباض ناشی از انباشت مغز حمایت می کند. تیم ما در NBIA ايران آگاهی عمومی در مورد این بیماری را افزایش می دهد. ما به بیماران، خانواده ها، پزشکان، محققان، حمایت و اطلاعات ارائه می دهیم. ما تحقیق جدیدی را آغاز می کنیم و با تيم علمی و دارويى همکاری می کنیم تا درمان بهتر و درمان برای تمامی فرایندهای اختلالات NBIA را توسعه دهیم.
 
لطفا اطلاعات جدید NBIA Iran را برای اطلاعات بیشتر مشاهده کنید